Denne brugeraftale er gældende for MOBILECARD, herunder de tjenester og apps, der er relateret til MOBILECARD. Når du bruger MOBILECARD accepterer du vilkårene herunder, så brug et øjeblik på at gennemlæse indholdet af denne brugeraftale.

Din accept af betingelserne i brugeraftalen betyder også, at du har indgået en juridisk bindende aftale med easynet ApS (CVR-nr. DK27763642), som ejer alle ophavs- og brugsrettigheder til MOBILECARD.

1. Indledning

1.1. Formål

Formålet med MOBILECARD er at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at etablere, fastholde og udbygge kontakter med hinanden via MOBILECARD platformen.

1.2 Aftale

Når du bruger MOBILECARD og tilknyttede tjenester (i det følgende benævnte MOBILECARD tjenesten), så indgår du en juridisk aftale og accepterer dermed alle vilkårene i denne aftale. Du accepterer også vores privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi indsamler, anvender, deler og lagrer dine personlige oplysninger.

Uanset hvordan du opretter MOBILECARD tjenesten og uanset fra hvilken af vores platforme du anvender MOBILECARD tjenesten, så indgår du en juridiske bindende aftale. Også selvom du bruger MOBILECARD tjenesten på vegne af en virksomhed, forening, kommune eller lignende fællesskab.

Formelt indgår du aftalen med easynet ApS (CVR-nr. 27763642) - herefter kaldet “easynet”, “vi”, “os” eller lignende.

Hvis du ikke accepterer denne aftale, så skal du ikke benytte MOBILECARD tjenesten eller oprette en MOBILECARD konto eller på anden måde tilgå MOBILECARD tjenesten.

Betalende brugere af MOBILECARD tjenesten er “Abonnenter” og andre brugere af MOBILECARD tjenesten er “Brugere”. Denne aftale gælder for begge typer af brugere.

2. Forpligtelser

2.1. Berettigelse til brug af tjenesten

Ved indgåelse af denne juridiske bindende aftale med os, lever du blandt andet op til:

 • Du er kvalificeret til at indgå denne aftale på egne vegne eller på vegne af din virksomhed.

 • Du må kun oprette et MOBILECARD eller en MOBILECARD konto med korrekte oplysninger.

 • Du skal leve op til gældende lovgivning om minimumsalder for indgåelse af sådanne aftaler, herunder indsamling, lagring og brug af dine oplysninger.

2.2. Dit login

Du skal hemmeligholde enhver form for login til MOBILECARD tjenesten, og du må ikke dele et login til MOBILECARD tjenesten med andre.

I forholdet mellem dig og andre tilhører dit MOBILECARD og MOBILECARD profil dig personligt. Du accepterer at: (1) holde dit login sikker og fortrolig; (2) ikke overføre nogen del af din profil (f.eks. informationer om kontaktpersoner, grupper) og (3) følge loven og reglerne for opførsel nedenfor.

Du er ansvarlig for alt, hvad der sker via dit MOBILECARD og din MOBILECARD profil, medmindre du lukker den eller indrapporterer misbrug heraf.

For MOBILECARD betalingstjenester, der er købt af en anden part til dit brug (f.eks. MOBILECARD PREMIUM abonnement, som din arbejdsgiver har købt), er det den part, der har betalt for tjenesten, som kontrollerer kontoen (ikke din personlige profil), og som kan vælge at lukke din adgang til den.

2.3. Betaling

Du skal opfylde dine betalingsforpligtelser, og du accepterer, at vi gemmer dine betalingsoplysninger. Derudover kan der være afgifter og skatter, der lægges oven i vores priser.

Vi tilbyder IKKE refunderinger af nogen art.

Hvis du køber nogle af vores betalingstjenester, accepterer du at betale os de gældende gebyrer og afgifter. Manglende betaling af disse gebyrer kan medføre opsigelse af dit abonnement. Derudover gælder:

Dit køb kan være underlagt gebyrer for valutakonvertering eller prisforskelle baseret på placering (f.eks. vekselkurser).

Du giver os tilladelse til at gemme og fortsætte faktureringen af din betalingsmetode (f.eks. kreditkort), selv efter dets udløb, for at undgå driftsafbrydelser (f.eks. abonnementer) og for at muliggøre nem betaling for nye tjenester.

Du skal betale os gældende gebyrer og afgifter, medmindre du opsiger din MOBILECARD betalingstjeneste, i hvilket fald du accepterer at betale disse gebyrer indtil slutningen af den aktuelle abonnementsperiode. Se, hvordan du kan opsige eller ændre dine MOBILECARD betalingstjenester.

Afgifter beregnes på grundlag af de faktureringsoplysninger, du angav på købstidspunktet.

Du modtager løbende fakturaer automatisk pr. e-mail.

2.4. Beskeder og servicemeddelelser

Du accepterer, at vi bruger vores websteder, mobilapps og e-mail til at give dig vigtig information. Denne aftale gælder også for mobilapps. Du accepterer også, at yderligere oplysninger kan blive delt med os i den forbindelse.

Hvis de oplyste kontaktinformationer ikke er opdaterede, kan du gå glip af vigtig information om MOBILECARD tjenesten.

Du accepterer, at vi må give vigtig information til dig på følgende måder: 1) en push- eller bannermeddelelse i MOBILECARD tjenesten, eller (2) en e-mail sendt til en adresse, som du har angivet, eller (3) via andre kanaler, f.eks. mobilnummer, telefon eller almindelig post. Du accepterer at holde dine kontaktinformationer opdateret.

Som bruger af vores gratis MOBILECARD tjeneste accepterer du desuden, at informationerne til dig også kan indeholde reklamer af enhver art fra tredjepart.

2.5. Meddelelser og deling

Når du opretter kontaktinformationer i MOBILECARD kan andre se, kopiere og bruge disse oplysninger.

MOBILECARD tjenesten indeholder mulighed for at sende og dele indhold med andre brugere på mange forskellige måder. Eksempelvis, men ikke begrænset til, profiloplysninger, videresendelse af dine kontaktinformationer, links til eksterne webtjenester, jobopslag, nyhedsfeeds m.v.

De kontaktinformationer eller indhold, som du udsender eller deler, kan blive set af andre brugere, herunder også personer uden adgang til MOBILECARD tjenesten. Vi vil dog altid respektere dit valg, hvis du aktivt angiver, hvem der skal se det indhold, som du udsender eller deler via MOBILECARD tjenesten. Det gælder eksempelvis, hvis du deler en opdatering med en udvalgt og afgrænset grupper af de kontakter, som du er forbundet til via MOBILECARD tjenesten.

Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre kontaktinformationer eller indhold i vores tjeneste, og vi kan fjerne det baseret på vores eget skøn, med eller uden varsel.

3. Rettigheder og begrænsninger

3.1. Din licens til MOBILECARD

Du ejer som udgangspunkt alt det indhold og de personlige oplysninger, som du giver til os i forbindelse med din brug af MOBILECARD tjenesten, men du giver os også en ikke-eksklusiv licens til det.

Vi vil respektere de valg du foretager dig i forhold til, hvilke oplysninger du ønsker at dele med andre og hvem der må se det indhold, som du deler via MOBILECARD tjenesten.

Du lover, at du kun publicerer indhold, som du har ret til at dele, og at dine personlige kontaktinformationer er sandfærdige.

Den ikke-eksklusive licens, som du giver os i forhold til dine personlige oplysninger og alt det indhold du publicerer via MOBILECARD tjenesten, er en global ret, som vi kan overføre og underlicensere, til at bruge, kopiere, ændre, distribuere, offentliggøre og behandle de oplysninger og det indhold, som du angiver via MOBILECARD tjenesten uden yderligere samtykke, varsel og/eller godtgørelse til dig eller andre.

Den ikke-eklusive licens er begrænset på følgende områder:

 • Du kan tilbagetrække licensen for bestemt indhold eller bestemte oplysninger ved at slette det fra MOBILECARD tjenesten, eller ved helt at lukke din MOBILECARD konto. Dog med undtagelse af, at andre har kopieret eller gemt de oplysninger eller det indhold, som du har delt via MOBILECARD tjenesten SAMT for den forventede tid det tager at fjerne det fra sikkerhedskopier og andre systemer. 

 • Vi vil ikke anvende dit indhold i annoncer for andres produkter eller ydelser (herunder sponsoreret indhold) uden dit særskilte samtykke. Uden godtgørelse til dig eller andre har vi dog ret til at vise annoncer i nærheden af dit indhold og dine oplysninger.

 • Vi vil bede om samtykke, hvis vi vil give andre ret til at offentliggøre dit indlæg uden for tjenesten. Andre medlemmer og/eller besøgende kan dog tilgå og dele dit indhold og dine oplysninger i overensstemmelse med dine indstillinger og din forbindelse med dem.

 • Selvom vi kan redigere og ændre formatet af dit indhold (f.eks. oversætte det, ændre størrelse, layout eller filtype eller fjerne metadata), vil vi ikke ændre meningen med det.

 • Eftersom du ejer dit indhold og dine oplysninger, og vi kun har ikke-eksklusiv ret til det, kan du vælge at gøre det tilgængeligt for andre.

 • Du accepterer, at vi kan tilgå, gemme og anvende oplysninger, som du angiver i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og dine privatlivsindstillinger.

 • Ved at indsende forslag eller anden feedback angående MOBILECARD tjenesten, accepterer du, at vi kan anvende og dele (men ikke behøver at gøre dette) sådan feedback med ethvert formål uden at kompensere dig.

 • Du accepterer kun at indsende indhold og oplysninger, hvis det ikke overtræder loven eller andres rettigheder (f.eks. uden at krænke andres immaterielle rettigheder eller misligholde en kontrakt). Du accepterer også, at dine personlige oplysninger er sandfærdige.

3.2. Virksomhedens rettigheder

For MOBILECARD betalingstjenester, der er købt og betalt af en anden part (herefter nævnt “Betaleren” til dit brug (fx. MOBILECARD PREMIUM abonnement, som din arbejdsgiver eller en anden betaler har købt og betaler løbende for), gælder der særlige vilkår for såvel din adgang til MOBILECARD tjenesten, dine personlige oplysninger, dine kontakter og andet indhold, som du benytter MOBILECARD tjenesten til at publicere:

Betaleren kan til enhver tid og uden dit samtykke fjerne tilknytningen mellem dit MOBILECARD og betalerens MOBILECARD konto.

Betaleren har adgang til og lov til at disponere over de kontakter, som du har sendt dit MOBILECARD til i den periode, hvor betaleren har betalt for dit MOBILECARD betalingsabonnement. Denne adgang giver blandt andet, men ikke begrænset til, mulighed for at udsende MOBILECARD fra andre brugere, der er tilknyttet betalerens MOBILECARD konto, som erstatning for dit MOBILECARD.

Ligeledes vil det indhold, som du har publiceret i den periode, hvor betaleren har betalt for dit MOBILECARD betalingsabonnement, ikke længere være tilgængeligt hos de kontakter, som har modtaget dit MOBILECARD i perioden.

Hvis betaleren ligeledes ejer det mobilnummer, som er tilknyttet din MOBILECARD konto, så er du afskåret fra at benytte dit MOBILECARD med de indtastede personlige oplysninger igen. Du skal i den sammenhæng oprette et MOBILECARD på ny og tilknytte det til et nyt mobilnummer.

3.3. Tjenestens tilgængelighed

Vi kan ændre eller lukke dele af MOBILECARD tjenesten. Vi kan ikke love, at vi vil gemme eller blive ved med at vise oplysninger eller indhold fra dig.

Vi kan ændre, suspendere eller lukke dele af eller hele MOBILECARD tjenesten eller eventuelt ændre priserne efter vores eget skøn. I det omfang, loven tillader det, vil disse ændringer træde i kraft, når vi har givet dig besked.

MOBILECARD tjenesten er ikke en fillagringstjeneste. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelse til at lagre, opretholde eller give dig en kopi af indhold eller oplysninger, som du eller andre indsender, med undtagelse af det omfang, som gældende lovgivning kræver det, og som det er beskrevet i vores privatlivspolitik.

3.4. Andre former for indhold, websteder og apps

Når du ser eller bruger andres indhold og oplysninger i MOBILECARD tjenesten, sker det på din egen risiko.

Tredjeparter og andre brugere af MOBILECARD tjenesten kan tilbyde deres egne produkter og ydelser via MOBILECARD tjenesten, og vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparters aktiviteter.

Når du bruger MOBILECARD tjenesten, kan du finde indhold eller oplysninger, som kan være unøjagtige, ufuldstændige, forsinkede, vildledende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelige. Som udgangspunkt gennemgår vi ikke indhold, som indsendes af vores brugere. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tredjeparters (herunder andre brugeres) indhold eller oplysninger eller andre skader som følge af din brug af eller tillid til det.

Du er ansvarlig for at beslutte, om du vil tilgå eller bruge tredjepartsapps eller -websteder, der linkes til via MOBILECARD tjenesten. Hvis du tillader, at en tredjepartsapp eller et tredjepartswebsted godkender dig eller opretter forbindelse til din MOBILECARD konto, har den pågældende app eller det pågældende websted adgang til de oplysninger på MOBILECARD tjenesten, der er relateret til dig og dine forbindelser.

Tredjepartsapps og -websteder har deres egne juridiske vilkår og privatlivspolitikker, og du kan dermed give andre tilladelse til at bruge dine oplysninger på andre måder end os. Med undtagelse af det omfang, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er vi ikke ansvarlig for disse andre websteder og apps, så disse benyttes på dit eget ansvar. Se desuden i vores privatlivspolitik.

3.5. Begrænsninger

Vi har ret til at begrænse, hvordan du kan oprette forbindelse og kommunikere via MOBILECARD tjenesten.

Vi giver dig besked om vores immaterielle rettigheder.

Vi forbeholder os retten til at begrænse din brug af MOBILECARD tjenesten, herunder antallet af dine udsendelse af personlige oplysninger og publicering af indhold samt din mulighed for at kontakte andre brugere. Vi forbeholder os retten til at begrænse, suspendere eller lukke din konto, hvis vi mener, at du overtræder denne aftale eller lovgivningen, eller at du misbruger MOBILECARD tjenesten (f.eks. overtræder vores regler for opførsel).

Vi forbeholder os alle immaterielle rettigheder til MOBILECARD tjenesten. F.eks. er MOBILECARD navnet, vores logo, anvendte ikoner varemærker, der tilhører os.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

4.1. Ingen garanti

Dette er vores fraskrivelse af juridisk erstatningsansvar for kvaliteten, sikkerheden eller stabiliteten af MOBILECARD tjenesten.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL EASYNET (SAMT DEM, SOM EASYNET SAMARBEJDER MED OM AT LEVERE MOBILECARD TJENESTEN) (A) FRASKRIVE SIG ALLE STILTIENDE GARANTIER OG ERKLÆRINGER (F.EKS. GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHEDEN AF DATA OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER); (B) IKKE GARANTERE, AT MOBILECARD TJENESTEN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, OG (C) LEVERE MOBILECARD TJENESTEN (HERUNDER INDHOLD OG OPLYSNINGER) “SOM DE ER OG FOREFINDES”.

NOGLE LOVE TILLADER IKKE VISSE ANSVARSFRASKRIVELSER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE DISSE FRASKRIVELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

4.2. Ansvarsfraskrivelse

Her er de begrænsninger af juridisk ansvar, vi har over for dig.

I DET OMFANG, SOM LOVEN KRÆVER DET (OG MEDMINDRE EASYNET HAR INDGÅET EN SÆRSKILT SKRIFTLIG AFTALE, SOM ERSTATTER DENNE AFTALE), ER EASYNET (OG DEM, SOM EASYNET SAMARBEJDER MED OM AT LEVERE MOBILECARD TJENESTEN) IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ANDRE MED HENSYN TIL EVENTUELLE INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF DATA, MULIGHEDER, OMDØMME, INDTJENING ELLER OMSÆTNING, DER ER RELATERET TIL MOBILECARD TJENESTEN (F.EKS. STØDENDE ELLER INJURIERENDE UDSAGN, NEDETID ELLER TAB, BRUG ELLER ÆNDRINGER AF DINE OPLYSNINGER ELLER DIT INDHOLD).

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ERSTATNINGSANSVARET, DER HVILER PÅ EASYNET (SAMT DEM, SOM EASYNET SAMARBEJDER MED FOR AT LEVERE MOBILECARD TJENESTEN) OVERSTIGE, I SAMLET FORM FOR ALLE PÅSTANDE, ET BELØB, DER ER MINDRE END (A) FEM GANGE DEN SENESTE MÅNEDLIGE ELLER ÅRLIGE PRIS, SOM DU HAR BETALT FOR EN EVENTUEL PREMIUM-TJENESTE, ELLER (B) 1000 EURO.

DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER EN DEL AF GRUNDLAGET FOR HANDLEN MELLEM DIG OG EASYNET OG GÆLDER FOR ALLE PÅSTANDE OM ERSTATNINGSANSVAR (F.EKS. GARANTI, TORT, UAGTSOMHED, KONTRAKT, LOVGIVNING), OGSÅ SELVOM EASYNET ER VARSLET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELVOM DISSE AFHJÆLPENDE MIDLER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.

NOGLE LOVE TILLADER IKKE HEL ELLER DELVIS FRASKRIVELSE AF ANSVAR, SÅ DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

5. Ophør

Begge parter kan opsige denne aftale til enhver tid.

easynet eller du kan opsige aftalen til enhver tid ved at give den anden part besked. Ved ophør mister du retten til at tilgå og bruge MOBILECARD tjenesten. Følgende gælder også efter aftalens ophør:

 • Vores ret til at anvende og videregive din feedback.

 • Brugere og/eller besøgendes ret til at videredele indhold og oplysninger, som du har delt via tjenesten i det omfang, det er kopieret eller videredelt før aftalens ophør.

 • Afsnit 4, 6 og 7 i denne aftale.

 • Skyldige beløb hos begge parter forud for aftalens ophør bortfalder ikke efter aftalens ophør.

6. Værneting og lovvalg

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret, og tvisten er underlagt retten i Horsens (Danmark) som første retsinstans.

7. Generelle vilkår

Her er nogle vigtige oplysninger om, hvordan aftalen skal læses.

Hvis en domstol med kompetence i denne aftale finder, at en del af den ikke har retsgyldighed, kan du og vi aftale, at domstolen skal ændre vilkårene for at give denne del retsgyldighed, mens formålet med den bevares. Hvis domstolen ikke kan gøre dette, kan du og vi aftale at bede domstolen om at fjerne den ikke-retsgyldige del og stadig bevare resten af denne aftale. I det omfang, loven tillader det, er den danske version af denne aftale bindende, og andre oversættelser fungerer kun som en hjælp for brugerne. Denne aftale (herunder yderligere vilkår, som vi kan levere, når du anvender en funktion i MOBILECARD tjenesten) er den eneste aftale mellem os angående MOBILECARD tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler for MOBILECARD tjenesten.

Hvis vi ikke håndhæver et brud på denne aftale, betyder det ikke, at vi har frasagt os retten til at håndhæve denne aftale. Du må ikke videregive eller overføre denne aftale (eller dit abonnement eller din brug af MOBILECARD tjenesten) til nogen uden vores samtykke. Du accepterer dog, at easynet kan videregive denne aftale til sine samarbejdspartnere eller en part, der køber den, med eller uden dit samtykke. Der er ingen tredjepartsbeneficianter i denne aftale.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene i denne aftale, og i så fald vil vi give dig besked. Vi accepterer, at eventuelle ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du ikke er enig i disse ændringer, skal du holde op med at bruge MOBILECARD tjenesten.

Du accepterer, at den eneste måde, du kan give os besked, er via adresserne, der er angivet i afsnit 10.

8. Regler for opførsel

8.1. Tilladt. Du accepterer, at du vil:

 • Overholde al gældende lovgivning, herunder og uden begrænsning, lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, lovgivning om immaterielle rettigheder, lovgivning om antispam, lovgivning om eksportstyring, skattelovgivning og lovgivningsmæssige krav.

 • Angive nøjagtige oplysninger over for os og holde dem opdaterede.

 • Bruge dit rigtige navn på din MOBILECARD konto.

 • Anvend MOBILECARD tjenesten på en professionel måde.

8.2. Ikke tilladt. Du accepterer, at du ikke vil:

 • Opføre dig uærligt eller uprofessionelt, herunder opslå upassende, unøjagtige eller stødende indhold.

 • Tilføje indhold, som er unøjagtigt eller ikke beregnet til et sådant felt (f.eks. angivelse af et telefonnummer i “titlen” eller et andet felt eller angivelse af telefonnumre, e-mailadresser, postadresser eller andre personidentificerbare oplysninger, som vi ikke har angivet et felt til).

 • Bruge et billede, der ikke ligner dig, eller et portrætfoto til din profil.

 • Oprette en falsk identitet på MOBILECARD tjenesten.

 • Forvanske din identitet, herunder, men ikke begrænset til, brugen af et pseudonym.

 • Oprette en MOBILECARD konto for nogen andre end dig selv (en virkelig person).

 • Bruge eller forsøge at bruge en andens konto.

 • Chikanere, misbruge eller skade andre.

 • Sende spam eller anden uønsket kommunikation til andre.

 • Imitere eller kopiere profiler og oplysninger hos andre via ethvert middel (herunder crawlere, browserplugins og -tilføjelser samt andre former for teknologi eller manuelt arbejde).

 • Opføre dig på en ulovlig, injurierende, misbrugende, obskøn, diskriminerende eller på anden måde upassende måde.

   

   

 • Videregive oplysninger, som du ikke har ret til at videregive (f.eks. andres fortrolige oplysninger - herunder din arbejdsgivers).

 • Krænke andres immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder.

 • Overtræde easynets immaterielle eller andre rettigheder, herunder, uden begrænsning, bruge ordet “MOBILECARD” eller vores logo i virksomhedsnavn, e-mailadresse eller webadresse.

 • Opslå uanmodede eller uautoriserede reklamer, “uønsket post”, “spam”, “kædebreve”, “pyramidespil”, eller en anden form for lignende henvendelse, som vi ikke har godkendt.

 • Sende meddelelser til distributionslister, nyhedsgruppealiasser eller gruppealiasser.

 • Opslå noget, der indeholder softwarevirus, orme eller andre former for skadelig kode.

 • Manipulere id’er for at forvanske oprindelsen af meddelelser eller opslag, der sendes via MOBILECARD tjenesten.

 • Oprette profiler eller indsende indhold, der promoverer escortservice eller prostitution.

 • Oprette eller drive pyramidespil, svindel eller lignende.

 • Kopiere eller bruge andres oplysninger, indhold eller data, der er tilgængelige via MOBILECARD tjenesten (medmindre dette er udtrykkeligt tilladt).

 • Kopiere eller bruge oplysninger, indhold eller data på MOBILECARD tjenesten i forbindelse med en konkurrerende tjeneste (som defineret af easynet).

 • Kopiere, ændre eller skabe afledte værker af MOBILECARD tjenesten eller relateret teknologi (medmindre det er udtrykkeligt tilladt af easynet).

 • Foretage reverse engineering, dekompilere, demontere, dechifrere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for MOBILECARD tjenesten eller relateret teknologi eller nogen del heraf.

 • Antyde eller erklære, at du er associeret med eller støttet af MOBILECARD tjenesten uden vores udtrykkelige samtykke.

 • Udleje, lease, låne, handle, sælge/videresælge adgang til MOBILECARD tjenesten eller relaterede oplysninger eller data.

 • Sælge, sponsorere eller på anden måde tjene penge på MOBILECARD tjenesten uden easynets samtykke.

 • Angive dybe links til MOBILECARD tjenesten med andre formål end at reklamere for din personlige oplysninger eller indhold på MOBILECARD tjenesten uden easynets samtykke.

 • Fjerne meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder, der findes i eller på MOBILECARD tjenesten.

 • Fjerne, dække eller tilsløre annoncer i MOBILECARD tjenesten.

 • Indsamle, bruge, kopiere eller overføre oplysninger, der er hentet fra MOBILECARD tjenesten uden easynets samtykke.

 • Dele eller videregive andres oplysninger uden deres udtrykkelige samtykke.

 • Bruge manuelle eller automatiserede former for software, enheder, scriptrobotter eller andre midler eller processer til at tilgå, “scrape” “crawle” eller ”spider” MOBILECARD tjenesten eller relaterede data eller oplysninger.

 • Bruge bots eller andre automatiserede metoder til at tilgå MOBILECARD tjenesten, tilføje eller downloade kontakter, sende eller omdirigere meddelelser.

 • Overvåge MOBILECARD tjenestens tilgængelighed, effektivitet eller funktion til konkurrencemæssige formål.

 • Foretage “framing”, “mirroring”, eller nogen anden form for simulering af udseendet eller funktionaliteten på MOBILECARD tjenesten.

 • Tilgå MOBILECARD tjenesten på andre måder end via de grænseflader, der udtrykkeligt er stillet til rådighed af easynet, såsom dennes mobilapps, websites og andre online platforme.

 • Omgå MOBILECARD tjenestens sikkerhedsfunktioner.

 • Forstyrre driften af eller belaste MOBILECARD tjenesten unødigt, f.eks. spam, DOS-angreb, virus, gamingalgoritmer).

9. Klager over indhold

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Vi kræver, at oplysninger, der opslås af brugerne, er korrekte og ikke krænker tredjeparters immaterielle eller andre rettigheder.

Vi henviser til vores copyright politik for procedure i forbindelse med klager over indhold, der publiceres af vores brugere.

10. Kontakt

Hvis du vil sende os en meddelelse eller forkyndelse af stævning, kan du kontakte os:

ONLINE på:

www.mobilecard.dk/kontakt

Eller via ALMINDELIGE POST på:

easynet ApS
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Danmark