Denne brugeraftale er gældende for Piiple, herunder de tjenester og apps, der er relateret til Piiple. Når du bruger Piiple accepterer du vilkårene herunder, så brug et øjeblik på at gennemlæse indholdet af denne brugeraftale.

Din accept af betingelserne i brugeraftalen betyder også, at du har indgået en juridisk bindende aftale med easynet ApS (CVR-nr. DK27763642), som ejer alle ophavs- og brugsrettigheder til Piiple.

1. Indledning

1.1. Formål

Formålet med Piiple er at give virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at etablere, fastholde og udbygge kontakter med hinanden via Piiple platformen.

1.2 Aftale

Når du bruger Piiple og tilknyttede tjenester (i det følgende benævnte Piiple tjenesten), så indgår du en juridisk aftale og accepterer dermed alle vilkårene i denne aftale. Du accepterer også vores privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi indsamler, anvender, deler og lagrer dine personlige oplysninger.

Uanset hvordan du opretter Piiple tjenesten og uanset fra hvilken af vores platforme du anvender Piiple tjenesten, så indgår du en juridiske bindende aftale. Også selvom du bruger Piiple tjenesten på vegne af en virksomhed, forening, kommune eller lignende fællesskab.

Formelt indgår du aftalen med Piiple ApS (CVR-nr. 27763642) - herefter kaldet “Piiple”, “vi”, “os” eller lignende.

Hvis du ikke accepterer denne aftale, så skal du ikke benytte Piiple tjenesten eller oprette en Piiple konto eller på anden måde tilgå Piiple tjenesten.

Betalende brugere af Piiple tjenesten er “Abonnenter” og andre brugere af Piiple tjenesten er “Brugere”. Denne aftale gælder for begge typer af brugere.

2. Forpligtelser

2.1. Berettigelse til brug af tjenesten

Ved indgåelse af denne juridiske bindende aftale med os, lever du blandt andet op til:

 • Du er kvalificeret til at indgå denne aftale på egne vegne eller på vegne af din virksomhed.

 • Du må kun oprette et Piiple visitkort eller en Piiple konto med korrekte oplysninger.

 • Du skal leve op til gældende lovgivning om minimumsalder for indgåelse af sådanne aftaler, herunder indsamling, lagring og brug af dine oplysninger.

2.2. Dit login

Du skal hemmeligholde enhver form for login til Piiple tjenesten, og du må ikke dele et login til Piiple tjenesten med andre.

I forholdet mellem dig og andre tilhører dit Piiple visitkort og Piiple profil dig personligt. Du accepterer at: (1) holde dit login sikker og fortrolig; (2) ikke overføre nogen del af din profil (f.eks. informationer om kontaktpersoner, grupper) og (3) følge loven og reglerne for opførsel nedenfor.

Du er ansvarlig for alt, hvad der sker via dit Piiple visitkort og din Piiple profil, medmindre du lukker den eller indrapporterer misbrug heraf.

For Piiple betalingstjenester, der er købt af en anden part til dit brug (f.eks. Piiple Basic, Piiple Business eller Piiple Professional abonnement, som din arbejdsgiver har købt), er det den part, der har betalt for tjenesten, som kontrollerer kontoen (ikke din personlige profil), og som kan vælge at lukke din adgang til den.

2.3. Betaling

Du skal opfylde dine betalingsforpligtelser, og du accepterer, at vi gemmer dine betalingsoplysninger. Derudover kan der være afgifter og skatter, der lægges oven i vores priser.

Vi tilbyder IKKE refunderinger af nogen art.

Hvis du køber nogle af vores betalingstjenester, accepterer du at betale os de gældende gebyrer og afgifter. Manglende betaling af disse gebyrer kan medføre opsigelse af dit abonnement. Derudover gælder:

Dit køb kan være underlagt gebyrer for valutakonvertering eller prisforskelle baseret på placering (f.eks. vekselkurser).

Du giver os tilladelse til at gemme og fortsætte faktureringen af din betalingsmetode (f.eks. kreditkort), selv efter dets udløb, for at undgå driftsafbrydelser (f.eks. abonnementer) og for at muliggøre nem betaling for nye tjenester.

Du skal betale os gældende gebyrer og afgifter, medmindre du opsiger din Piiple betalingstjeneste, i hvilket fald du accepterer at betale disse gebyrer indtil slutningen af den aktuelle abonnementsperiode. Se, hvordan du kan opsige eller ændre dine Piiple betalingstjenester.

Afgifter beregnes på grundlag af de faktureringsoplysninger, du angav på købstidspunktet.

Du modtager løbende fakturaer automatisk pr. e-mail.

2.4. Beskeder og servicemeddelelser

Du accepterer, at vi bruger vores websteder, mobilapps og e-mail til at give dig vigtig information. Denne aftale gælder også for mobilapps. Du accepterer også, at yderligere oplysninger kan blive delt med os i den forbindelse.

Hvis de oplyste kontaktinformationer ikke er opdaterede, kan du gå glip af vigtig information om Piiple tjenesten.

Du accepterer, at vi må give vigtig information til dig på følgende måder: 1) en push- eller bannermeddelelse i Piiple tjenesten, eller (2) en e-mail sendt til en adresse, som du har angivet, eller (3) via andre kanaler, f.eks. mobilnummer, telefon eller almindelig post. Du accepterer at holde dine kontaktinformationer opdateret.

Som bruger af vores gratis Piiple tjeneste accepterer du desuden, at informationerne til dig også kan indeholde reklamer af enhver art fra tredjepart.

2.5. Meddelelser og deling

Når du opretter kontaktinformationer i Piiple kan andre se, kopiere og bruge disse oplysninger.

Piiple tjenesten indeholder mulighed for at sende og dele indhold med andre brugere på mange forskellige måder. Eksempelvis, men ikke begrænset til, profiloplysninger, videresendelse af dine kontaktinformationer, links til eksterne webtjenester, jobopslag, nyhedsfeeds m.v.

De kontaktinformationer eller indhold, som du udsender eller deler, kan blive set af andre brugere, herunder også personer uden adgang til Piiple tjenesten. Vi vil dog altid respektere dit valg, hvis du aktivt angiver, hvem der skal se det indhold, som du udsender eller deler via Piiple tjenesten. Det gælder eksempelvis, hvis du deler en opdatering med en udvalgt og afgrænset grupper af de kontakter, som du er forbundet til via Piiple tjenesten.

Vi er ikke forpligtet til at offentliggøre kontaktinformationer eller indhold i vores tjeneste, og vi kan fjerne det baseret på vores eget skøn, med eller uden varsel.

3. Rettigheder og begrænsninger

3.1. Din licens til Piiple

Du ejer som udgangspunkt alt det indhold og de personlige oplysninger, som du giver til os i forbindelse med din brug af Piiple tjenesten, men du giver os også en ikke-eksklusiv licens til det.

Vi vil respektere de valg du foretager dig i forhold til, hvilke oplysninger du ønsker at dele med andre og hvem der må se det indhold, som du deler via Piiple tjenesten.

Du lover, at du kun publicerer indhold, som du har ret til at dele, og at dine personlige kontaktinformationer er sandfærdige.

Den ikke-eksklusive licens, som du giver os i forhold til dine personlige oplysninger og alt det indhold du publicerer via Piiple tjenesten, er en global ret, som vi kan overføre og underlicensere, til at bruge, kopiere, ændre, distribuere, offentliggøre og behandle de oplysninger og det indhold, som du angiver via Piiple tjenesten uden yderligere samtykke, varsel og/eller godtgørelse til dig eller andre.

Den ikke-eklusive licens er begrænset på følgende områder:

 • Du kan tilbagetrække licensen for bestemt indhold eller bestemte oplysninger ved at slette det fra Piiple tjenesten, eller ved helt at lukke din Piiple konto. Dog med undtagelse af, at andre har kopieret eller gemt de oplysninger eller det indhold, som du har delt via Piiple tjenesten SAMT for den forventede tid det tager at fjerne det fra sikkerhedskopier og andre systemer. 

 • Vi vil ikke anvende dit indhold i annoncer for andres produkter eller ydelser (herunder sponsoreret indhold) uden dit særskilte samtykke. Uden godtgørelse til dig eller andre har vi dog ret til at vise annoncer i nærheden af dit indhold og dine oplysninger.

 • Vi vil bede om samtykke, hvis vi vil give andre ret til at offentliggøre dit indlæg uden for tjenesten. Andre medlemmer og/eller besøgende kan dog tilgå og dele dit indhold og dine oplysninger i overensstemmelse med dine indstillinger og din forbindelse med dem.

 • Selvom vi kan redigere og ændre formatet af dit indhold (f.eks. oversætte det, ændre størrelse, layout eller filtype eller fjerne metadata), vil vi ikke ændre meningen med det.

 • Eftersom du ejer dit indhold og dine oplysninger, og vi kun har ikke-eksklusiv ret til det, kan du vælge at gøre det tilgængeligt for andre.

 • Du accepterer, at vi kan tilgå, gemme og anvende oplysninger, som du angiver i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og dine privatlivsindstillinger.

 • Ved at indsende forslag eller anden feedback angående Piiple tjenesten, accepterer du, at vi kan anvende og dele (men ikke behøver at gøre dette) sådan feedback med ethvert formål uden at kompensere dig.

 • Du accepterer kun at indsende indhold og oplysninger, hvis det ikke overtræder loven eller andres rettigheder (f.eks. uden at krænke andres immaterielle rettigheder eller misligholde en kontrakt). Du accepterer også, at dine personlige oplysninger er sandfærdige.

3.2. Virksomhedens rettigheder

For Piiple betalingstjenester, der er købt og betalt af en anden part (herefter nævnt “Betaleren” til dit brug (fx. Piiple Basic, Piiple Business eller Piiple Professional abonnement, som din arbejdsgiver eller en anden betaler har købt og betaler løbende for), gælder der særlige vilkår for såvel din adgang til Piiple tjenesten, dine personlige oplysninger, dine kontakter og andet indhold, som du benytter Piiple tjenesten til at publicere:

Betaleren kan til enhver tid og uden dit samtykke fjerne tilknytningen mellem dit Piiple visitkort og betalerens Piiple konto.

Betaleren har adgang til og lov til at disponere over de kontakter, som du har sendt dit Piiple til i den periode, hvor betaleren har betalt for dit Piiple betalingsabonnement. Denne adgang giver blandt andet, men ikke begrænset til, mulighed for at udsende Piiple visitkort fra andre brugere, der er tilknyttet betalerens Piiple konto, som erstatning for dit Piiple visitkort.

Ligeledes vil det indhold, som du har publiceret i den periode, hvor betaleren har betalt for dit Piiple betalingsabonnement, ikke længere være tilgængeligt hos de kontakter, som har modtaget dit Piiple visitkort i perioden.

Hvis betaleren ligeledes ejer det mobilnummer, som er tilknyttet din Piiple profil, så er du afskåret fra at benytte dit Piiple visitkort med de indtastede personlige oplysninger igen. Du skal i den sammenhæng oprette et Piiple visitkort på ny og tilknytte det til et nyt mobilnummer.

3.3. Tjenestens tilgængelighed

Vi kan ændre eller lukke dele af Piiple tjenesten. Vi kan ikke love, at vi vil gemme eller blive ved med at vise oplysninger eller indhold fra dig.

Vi kan ændre, suspendere eller lukke dele af eller hele Piiple tjenesten eller eventuelt ændre priserne efter vores eget skøn. I det omfang, loven tillader det, vil disse ændringer træde i kraft, når vi har givet dig besked.

Piiple tjenesten er ikke en fillagringstjeneste. Du accepterer, at vi ikke har nogen forpligtelse til at lagre, opretholde eller give dig en kopi af indhold eller oplysninger, som du eller andre indsender, med undtagelse af det omfang, som gældende lovgivning kræver det, og som det er beskrevet i vores privatlivspolitik.

3.4. Andre former for indhold, websteder og apps

Når du ser eller bruger andres indhold og oplysninger i Piiple tjenesten, sker det på din egen risiko.

Tredjeparter og andre brugere af Piiple tjenesten kan tilbyde deres egne produkter og ydelser via Piiple tjenesten, og vi er ikke ansvarlige for disse tredjeparters aktiviteter.

Når du bruger Piiple tjenesten, kan du finde indhold eller oplysninger, som kan være unøjagtige, ufuldstændige, forsinkede, vildledende, ulovlige, stødende eller på anden måde skadelige. Som udgangspunkt gennemgår vi ikke indhold, som indsendes af vores brugere. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for tredjeparters (herunder andre brugeres) indhold eller oplysninger eller andre skader som følge af din brug af eller tillid til det.

Du er ansvarlig for at beslutte, om du vil tilgå eller bruge tredjepartsapps eller -websteder, der linkes til via Piiple tjenesten. Hvis du tillader, at en tredjepartsapp eller et tredjepartswebsted godkender dig eller opretter forbindelse til din Piiple konto, har den pågældende app eller det pågældende websted adgang til de oplysninger på Piiple tjenesten, der er relateret til dig og dine forbindelser.

Tredjepartsapps og -websteder har deres egne juridiske vilkår og privatlivspolitikker, og du kan dermed give andre tilladelse til at bruge dine oplysninger på andre måder end os. Med undtagelse af det omfang, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, er vi ikke ansvarlig for disse andre websteder og apps, så disse benyttes på dit eget ansvar. Se desuden i vores privatlivspolitik.

3.5. Begrænsninger

Vi har ret til at begrænse, hvordan du kan oprette forbindelse og kommunikere via Piiple tjenesten.

Vi giver dig besked om vores immaterielle rettigheder.

Vi forbeholder os retten til at begrænse din brug af Piiple tjenesten, herunder antallet af dine udsendelse af personlige oplysninger og publicering af indhold samt din mulighed for at kontakte andre brugere. Vi forbeholder os retten til at begrænse, suspendere eller lukke din konto, hvis vi mener, at du overtræder denne aftale eller lovgivningen, eller at du misbruger Piiple tjenesten (f.eks. overtræder vores regler for opførsel).

Vi forbeholder os alle immaterielle rettigheder til Piiple tjenesten. F.eks. er Piiple navnet, vores logo, anvendte ikoner varemærker, der tilhører os.

4. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

4.1. Ingen garanti

Dette er vores fraskrivelse af juridisk erstatningsansvar for kvaliteten, sikkerheden eller stabiliteten af Piiple tjenesten.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL PIIPLE (SAMT DEM, SOM PIIPLE SAMARBEJDER MED OM AT LEVERE PIIPLE TJENESTEN) (A) FRASKRIVE SIG ALLE STILTIENDE GARANTIER OG ERKLÆRINGER (F.EKS. GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHEDEN AF DATA OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER); (B) IKKE GARANTERE, AT PIIPLE TJENESTEN VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, OG (C) LEVERE PIIPLE TJENESTEN (HERUNDER INDHOLD OG OPLYSNINGER) “SOM DE ER OG FOREFINDES”.

NOGLE LOVE TILLADER IKKE VISSE ANSVARSFRASKRIVELSER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE DISSE FRASKRIVELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

4.2. Ansvarsfraskrivelse

Her er de begrænsninger af juridisk ansvar, vi har over for dig.

I DET OMFANG, SOM LOVEN KRÆVER DET (OG MEDMINDRE PIIPLE HAR INDGÅET EN SÆRSKILT SKRIFTLIG AFTALE, SOM ERSTATTER DENNE AFTALE), ER PIIPLE (OG DEM, SOM PIIPLE SAMARBEJDER MED OM AT LEVERE PIIPLE TJENESTEN) IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER ANDRE MED HENSYN TIL EVENTUELLE INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF DATA, MULIGHEDER, OMDØMME, INDTJENING ELLER OMSÆTNING, DER ER RELATERET TIL PIIPLE TJENESTEN (F.EKS. STØDENDE ELLER INJURIERENDE UDSAGN, NEDETID ELLER TAB, BRUG ELLER ÆNDRINGER AF DINE OPLYSNINGER ELLER DIT INDHOLD).

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ERSTATNINGSANSVARET, DER HVILER PÅ PIIPLE (SAMT DEM, SOM PIIPLE SAMARBEJDER MED FOR AT LEVERE PIIPLE TJENESTEN) OVERSTIGE, I SAMLET FORM FOR ALLE PÅSTANDE, ET BELØB, DER ER MINDRE END (A) FEM GANGE DEN SENESTE MÅNEDLIGE ELLER ÅRLIGE PRIS, SOM DU HAR BETALT FOR EN EVENTUEL PREMIUM-TJENESTE, ELLER (B) 1000 EURO.

DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING ER EN DEL AF GRUNDLAGET FOR HANDLEN MELLEM DIG OG PIIPLE OG GÆLDER FOR ALLE PÅSTANDE OM ERSTATNINGSANSVAR (F.EKS. GARANTI, TORT, UAGTSOMHED, KONTRAKT, LOVGIVNING), OGSÅ SELVOM PIIPLE ER VARSLET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELVOM DISSE AFHJÆLPENDE MIDLER IKKE OPFYLDER DERES EGENTLIGE FORMÅL.

NOGLE LOVE TILLADER IKKE HEL ELLER DELVIS FRASKRIVELSE AF ANSVAR, SÅ DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

5. Ophør

Begge parter kan opsige denne aftale til enhver tid.

easynet eller du kan opsige aftalen til enhver tid ved at give den anden part besked. Ved ophør mister du retten til at tilgå og bruge Piiple tjenesten. Følgende gælder også efter aftalens ophør:

 • Vores ret til at anvende og videregive din feedback.

 • Brugere og/eller besøgendes ret til at videredele indhold og oplysninger, som du har delt via tjenesten i det omfang, det er kopieret eller videredelt før aftalens ophør.

 • Afsnit 4, 6 og 7 i denne aftale.

 • Skyldige beløb hos begge parter forud for aftalens ophør bortfalder ikke efter aftalens ophør.

6. Værneting og lovvalg

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret, og tvisten er underlagt retten i Horsens (Danmark) som første retsinstans.

7. Generelle vilkår

Her er nogle vigtige oplysninger om, hvordan aftalen skal læses.

Hvis en domstol med kompetence i denne aftale finder, at en del af den ikke har retsgyldighed, kan du og vi aftale, at domstolen skal ændre vilkårene for at give denne del retsgyldighed, mens formålet med den bevares. Hvis domstolen ikke kan gøre dette, kan du og vi aftale at bede domstolen om at fjerne den ikke-retsgyldige del og stadig bevare resten af denne aftale. I det omfang, loven tillader det, er den danske version af denne aftale bindende, og andre oversættelser fungerer kun som en hjælp for brugerne. Denne aftale (herunder yderligere vilkår, som vi kan levere, når du anvender en funktion i Piiple tjenesten) er den eneste aftale mellem os angående Piiple tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler for Piiple tjenesten.

Hvis vi ikke håndhæver et brud på denne aftale, betyder det ikke, at vi har frasagt os retten til at håndhæve denne aftale. Du må ikke videregive eller overføre denne aftale (eller dit abonnement eller din brug af Piiple tjenesten) til nogen uden vores samtykke. Du accepterer dog, at easynet kan videregive denne aftale til sine samarbejdspartnere eller en part, der køber den, med eller uden dit samtykke. Der er ingen tredjepartsbeneficianter i denne aftale.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene i denne aftale, og i så fald vil vi give dig besked. Vi accepterer, at eventuelle ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du ikke er enig i disse ændringer, skal du holde op med at bruge Piiple tjenesten.

Du accepterer, at den eneste måde, du kan give os besked, er via adresserne, der er angivet i afsnit 10.

8. Regler for opførsel

8.1. Tilladt. Du accepterer, at du vil:

 • Overholde al gældende lovgivning, herunder og uden begrænsning, lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, lovgivning om immaterielle rettigheder, lovgivning om antispam, lovgivning om eksportstyring, skattelovgivning og lovgivningsmæssige krav.

 • Angive nøjagtige oplysninger over for os og holde dem opdaterede.

 • Bruge dit rigtige navn på din Piiple konto.

 • Anvend Piiple tjenesten på en professionel måde.

8.2. Ikke tilladt. Du accepterer, at du ikke vil:

 • Opføre dig uærligt eller uprofessionelt, herunder opslå upassende, unøjagtige eller stødende indhold.

 • Tilføje indhold, som er unøjagtigt eller ikke beregnet til et sådant felt (f.eks. angivelse af et telefonnummer i “titlen” eller et andet felt eller angivelse af telefonnumre, e-mailadresser, postadresser eller andre personidentificerbare oplysninger, som vi ikke har angivet et felt til).

 • Bruge et billede, der ikke ligner dig, eller et portrætfoto til din profil.

 • Oprette en falsk identitet på Piiple tjenesten.

 • Forvanske din identitet, herunder, men ikke begrænset til, brugen af et pseudonym.

 • Oprette en Piiple konto for nogen andre end dig selv (en virkelig person).

 • Bruge eller forsøge at bruge en andens konto.

 • Chikanere, misbruge eller skade andre.

 • Sende spam eller anden uønsket kommunikation til andre.

 • Imitere eller kopiere profiler og oplysninger hos andre via ethvert middel (herunder crawlere, browserplugins og -tilføjelser samt andre former for teknologi eller manuelt arbejde).

 • Opføre dig på en ulovlig, injurierende, misbrugende, obskøn, diskriminerende eller på anden måde upassende måde. 

 • Videregive oplysninger, som du ikke har ret til at videregive (f.eks. andres fortrolige oplysninger - herunder din arbejdsgivers).

 • Krænke andres immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder.

 • Overtræde Piiples immaterielle eller andre rettigheder, herunder, uden begrænsning, bruge ordet “Piiple” eller vores logo i virksomhedsnavn, e-mailadresse eller webadresse.

 • Opslå uanmodede eller uautoriserede reklamer, “uønsket post”, “spam”, “kædebreve”, “pyramidespil”, eller en anden form for lignende henvendelse, som vi ikke har godkendt.

 • Sende meddelelser til distributionslister, nyhedsgruppealiasser eller gruppealiasser.

 • Opslå noget, der indeholder softwarevirus, orme eller andre former for skadelig kode.

 • Manipulere id’er for at forvanske oprindelsen af meddelelser eller opslag, der sendes via Piiple tjenesten.

 • Oprette profiler eller indsende indhold, der promoverer escortservice eller prostitution.

 • Oprette eller drive pyramidespil, svindel eller lignende.

 • Kopiere eller bruge andres oplysninger, indhold eller data, der er tilgængelige via Piiple tjenesten (medmindre dette er udtrykkeligt tilladt).

 • Kopiere eller bruge oplysninger, indhold eller data på Piiple tjenesten i forbindelse med en konkurrerende tjeneste (som defineret af Piiple).

 • Kopiere, ændre eller skabe afledte værker af Piiple tjenesten eller relateret teknologi (medmindre det er udtrykkeligt tilladt af Piiple).

 • Foretage reverse engineering, dekompilere, demontere, dechifrere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Piiple tjenesten eller relateret teknologi eller nogen del heraf.

 • Antyde eller erklære, at du er associeret med eller støttet af Piiple tjenesten uden vores udtrykkelige samtykke.

 • Udleje, lease, låne, handle, sælge/videresælge adgang til Piiple tjenesten eller relaterede oplysninger eller data.

 • Sælge, sponsorere eller på anden måde tjene penge på Piiple tjenesten uden easynets samtykke.

 • Angive dybe links til Piiple tjenesten med andre formål end at reklamere for din personlige oplysninger eller indhold på Piiple tjenesten uden easynets samtykke.

 • Fjerne meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ophavsretsligt beskyttede rettigheder, der findes i eller på Piiple tjenesten.

 • Fjerne, dække eller tilsløre annoncer i Piiple tjenesten.

 • Indsamle, bruge, kopiere eller overføre oplysninger, der er hentet fra Piiple tjenesten uden Piiples samtykke.

 • Dele eller videregive andres oplysninger uden deres udtrykkelige samtykke.

 • Bruge manuelle eller automatiserede former for software, enheder, scriptrobotter eller andre midler eller processer til at tilgå, “scrape” “crawle” eller ”spider” Piiple tjenesten eller relaterede data eller oplysninger.

 • Bruge bots eller andre automatiserede metoder til at tilgå Piiple tjenesten, tilføje eller downloade kontakter, sende eller omdirigere meddelelser.

 • Overvåge Piiple tjenestens tilgængelighed, effektivitet eller funktion til konkurrencemæssige formål.

 • Foretage “framing”, “mirroring”, eller nogen anden form for simulering af udseendet eller funktionaliteten på Piiple tjenesten.

 • Tilgå Piiple tjenesten på andre måder end via de grænseflader, der udtrykkeligt er stillet til rådighed af Piiple, såsom dennes mobilapps, websites og andre online platforme.

 • Omgå Piiple tjenestens sikkerhedsfunktioner.

 • Forstyrre driften af eller belaste Piiple tjenesten unødigt, f.eks. spam, DOS-angreb, virus, gamingalgoritmer).

9. Klager over indhold

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Vi kræver, at oplysninger, der opslås af brugerne, er korrekte og ikke krænker tredjeparters immaterielle eller andre rettigheder.

Vi henviser til vores copyright politik for procedure i forbindelse med klager over indhold, der publiceres af vores brugere.

10. Kontakt

Hvis du vil sende os en meddelelse eller forkyndelse af stævning, kan du kontakte os:

ONLINE på:

www.piiple.dk/kontakt

Eller via ALMINDELIGE POST på:

Piiple ApS
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Danmark